Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Historie duchovních správců farnosti K životě farnosti patří nejen Boží lid, ale především i duchovní správci. I naše farnost má bohatou a dlouhou historii svých farářů a duchovních správců. Kněz v čermenské farnosti míval i 2 kaplany, neboť farnost byla a dosud je četná počtem aktivních věřících a rozlehlá. Zde je jejich přehled:

Faráři, správci čermenské farnosti sídlící v Ústí nad Orlicí,
později v Jablonném nad Orličkou:

Období

Duchovní správce
před r. 1626 fara obsazena utrakvistickými duchovními, o nichž nejsou záznamy
1626 - 1643 Bartoloměj Renner
1643 - 1651 Martin František Hladký, zvaný Polák
1646 - 1658 Jakub Alois Kausalius
1658 - 1662 Martin Vilesianský (Vilezinský psaný též Vilčinský), opat řádu sv. Benedikta, v roce 1559 dokončena kamenná věž, která byla přistavěna k dřevěnému kostelu
1662 - 1670 Joannes Wenceslaus Javorek, poté František Zbinko Zbinkovský
1670 - 1671 Ondřej Kryštof Stell z Lanškrouna

Faráři sídlící na faře v Čermné po její opravě:

Období

Duchovní správce
1671 - 1678 Václav František Ferdinand Cimprych, rodem z Lanškrouna, za něho byla přestavěna fara
1678 - 1680 Pavel Antonín Appl, rodem z Lanškrouna
1680 - 1686 administrátoři Filip od Neposkvrněného početí P. Marie - rektor kongregace školských bratrů v Litomyšli
1686 Kryštof Ferdinand Florián Fišer a Václav Balaus, člen cisterciáckého řádu
1686 - 1691 Jan Antonín Krška z Třebovice, stržen kostelík dřevěný a postaven nový z kamene
1691 - 1702 Jan Ferdinand Mazerle z Lanškrouna, ozdoben řádem filosofie. Nově byla pokryta věž kostela a ozdobena kohoutem, farnost sestávala z obcí: Čermná, Verměřovice, Petrovice, Jakubovice, Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Ostrov. V roce 1692 byly do věže zavěšeny 2 nové zvony. Roku 1702 odešel kněz Mazerle do České Třebové.
1702 Václav Michal Musílek
1703 - 1709 David Daniel Josef Ignác Cimprych
1709 - 1718 Václav Jiří Vojtěch Frimmel, měl již kaplana, 1714 Jakub Pross pořídil pro kostel monstranci za 70 Fl.
1718 - 1721 Jan Jiří Ressler, pocházel z Ústí nad Orlicí
1721 - 1735 Jan Antonín Woletz z Dlouhé Třebové, magistr svobodných umění a filosofie, zemřel v den kanonické vizitace 15. 11. 1735 a jako první kněz byl pochován v čermenském kostele
1735 - 1747 Bernard Romedius Fontána z Kladrub, mistr svobodných umění a filosofie, bakalář svob. teologie, 1735 - 42 postavil barokní kapli sv. Barbory, roku 1737 pořídil pro farní kostel varhany. V roce 1742 postavil kapli sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích.
1748 - 1758 Marek Josef Antonín Jankowský z Lanškrouna, obdržel pro kostel od čermenského rodáka Václava Vacka, který byl farářem na rakovnicku, stříbrný pozlacený kalich. Jankowský zemřel 3. 5. 1758 ve věku 42 let a byl pochován v čermenském kostele.
1758 - 1783 Jan Nepomuk Schlezinger z Lanškrouna, ze svého jmění založil farnosti v Orličkách a Čenkovicích, lokálie v Ostrově a Dolní Dobrouči částečně osamostatněné kostely, tj. mají své kaplany, kteří však podléhají faráři v Čermné), za něho pořízeny boční rokokové oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie, v ceně 150 Fl. Roku 1766 v Horní Dobrouči postavil kostel sv. Jana Křtitele. V Čermné založil bratrstvo sv. Jana Nepomuckého, jehož zásluhou byla roku 1771 postavena na náměstí socha sv. Jana Nepomuckého. V roce  1769 koupil pro kostel nové varhany o 24 rejstřících a staré prodal do kostela v Horní Dobrouči. Zemřel ve věku 60 let dne 30. 11. 1783, pochován byl v kostele před oltářem sv. Jana Nepomuckého. V Čermné působil 25 let.
1784 - 1787 Augustin Králík z Vysokého Mýta
1787 - 1801 František Schwenk z Lanškrouna. Dne 3. 7. 1793 udeřil do fary blesk a ta se stala téměř neobyvatelnou. Pochován je v kapli sv. Barbory.
1801 - 1817 Jan Nepom. Berg z Lanškrouna, za něho zřízena v roce 1810 z milodarů věřících křížová cesta ve hřbitovní zdi, později zrušená. Dne 13. 6. 1815 vykonána biskupská vizitace farnosti a při té příležitosti udílena svátost biřmování. Farář Berg v roce 1816 odešel na děkanství do České Třebové.
1817 - 1823 Vincenc Alois Bibus z Lanškrouna, pozdější kanovník v Hr. Králové. Řádně opravil faru. Nově pokryl střechu kostela břidlicí. Obnovil báň věže a usadil kohouta na věž, který srazila vichřice v roce 1821. Do báně vloženy listiny. Z Čermné odešel na děkanství do Ústí nad Orlicí.
1823 - 1848 Ignác Hübl z České Třebové, opravil hospodářské budovy u fary za 1000 zl. z vlastních prostředků. Zemřel 5. 7. 1848 ve věku 72 let. Nová křížová cesta v kostele pořízená roku 1845.
1848 - 1857 Tomáš Roscht z Přáslavic u Olomouce.
1857 - 1868 Josef Tupec, * 10. 2. 1815, poté biskupský vikář a farář v České Třebové. Starý kostel prodloužen směrem východním, přistavěn snový presbytář Starý kostel dosahoval s presbytářem k nynější mřížce a měl postranní pavlače téměř až k presbyternímu oblouku. Nový kostel má rozměry: dálka presbytáře 7,5 m, kostelní loď 24 m, síň ve věži 7 m, celý kostel je dlouhý 38,5 m, šířka presbytář 9 m, šířka kostelní lodi 11 m, síňka věže 7 m, výška lodi 8,20m, výška věže 33 m. Vnitřní vybavení zůstalo staré. Později bylo vyměněné.
1868 - 1871 Josef Ullmann, zemřel v Čermné ve věku 49 let
1871 - 1884 Jan Šeda, * 1821, + 1884, z roku 1868 - 75 stavba poutního kostela na Mariánské Hoře
1885 - 1887 Josef Leder, za něho postaveno 14 kapliček křížové cesty na Mariánské Hoře a vysazeny aleje lip, ve farním kostele roku 1877 pořídil velký křišťálový lustr, roku 1879 nechal vymalovat vnitřek kostela.
1887 - 1908 Valentin Appl z Ústí n. O. - velký zvelebitel farního kostela, Roku 1893 pořídil nové varhany se 2 manuály o 10 rejstřících, pedál o 2 rejstřících, o 1100 píšťalách, poprvé byla na ně hráno 8. 12. 1893, byly pořízeny za 1 450,- Zl.. Varhany stavěla firma Vanický z Třebechovic. Roku 1899 postavil litinový kříž u pěšiny k faře za 343 zl. 62 krejcarů, roku 1892 nechal postavit ve farském lese misionární kříž. Týž rok nechal restaurovat hlavní oltář štafírníkem a zlatníkem Springe rem z Ústí nad Orlicí za 325 zl., nechal pozlatit 3 monstrance,  ciborium, věčnou lampu. Zrenovoval a pozlatil sochy na hlavním oltáři a na rokokových oltářích a na kazatelně. Zakoupil nové svícny, osadil další 4 okna vitrážemi za 600 Zl. Pořídil nová mešní roucha. Zrenovoval kapli sv. Barbory, opravil sochy a kříže ve vesnici. Pořídil sádrové sochy sv. Antonína z Padovy a sv. Františka. V roce 1904 opatřil na kostel hromosvod a v roce 1907 na věži šindel vyměnil za pozinkovaný plech. V roce 1900 pořídil sošku Pražského Jezulátka.
1908 - 1911 František Černý z Náchoda, později se stal děkanem v České Třebové
1912 - 1936 Jan Suchomel rodem z Lukavice + 2 kaplani: Gustav Novák a Ladislav Kaube. Kaube se stal roku 1922 děkanem v Ústí nad Orlicí. Dne 15. 11. 1916 bylo zrekvírováno 5 zvonů pro válečné účely Rakouska v I. světové válce. Za faráře Suchomela v polovině dvacátých let 20. stol. znovu pořízeno 5 nových zvonů, které byly krásně sladěny. V roce 1929  byla postavena miléniová socha sv. Václava a roku 1929/30 provedena elektrifikace a osvětlení kostela. Oblíbenému knězi, který zemřel 23. 7. 1936 a byl pochován na Pouchově u Hradce Králové, byla 1. 11. 1936 v Dolní Čermné odhalena na zdi kostela bronzová pamětní deska.
1936 - 1938 administrátor farnosti Adolf Krause
1938 - 1940 administrátor farnosti Jan Černý
1940 - 1995 nejprve administrátorem, od roku 1944 farářem byl P. Čeněk Ptáček. Narodil se 17. 1. 1912 v Lanškrouně. V době nacistické okupace byla Dolní Čermná rozdělena. Od splavu nahoru patřili věřící úředně do farnosti Bystřec, dolníní část farnosti zůstal v Dolní Čermné v Protektorátě. Věřící přesto chodili na propustku ze Sudet do Protektorátu do farního kostela sv. Jiří. V roce 1957 byl vymalován vnitřek kostela a obnoveny nástropní malby, v roce 1959 provedena GO varhan ve farním kostele. V roce 1966/7 provedena nová venkovní fasáda na farním kostele a na kapli sv. Barbory, v roce 1969 nová fasáda poutního kostela na Mariánské Hoře, v roce 1970 nová střecha farního kostela z černého eternitu, v roce 1971 provedena nová střešní krytina na poutním kostele na Mariánské Hoře, v roce 1972 přivedena elektřina + trafo pro Mariánskou Horu, v r. 1980 pořízen nový zvon pro farní kostel a biřmováno 201 věřících. V roce 1994/95 opraveny kapličky křížové cesty na Mariánské Hoře. V roce 1993/95 byla provedena oprava varhan ve farním kostele sv. Jiří. Ve farnosti působil plných 55 let. Zemřel ve věku 83 let 7. 7. 1995. Pochován je u zdi kostela, kde mu byla 22. 6. 1997 odhalena bronzová pamětní deska za účasti Otce Karla Otčenáška, královéhradeckého biskupa.
1995 - dosud P. Pavel Seidl z Pardubic. V roce 1997 instalovány bezpečnostní mříže do oken, v roce 1996/99 provedena rekonstrukce fary, v roce 2000 rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení farního kostela, v roce 2001 provedena sanační omítka v kostele a kostel vymalován, v roce 2001 GO varhan v Jakubovicích, v roce 2002/05 provedena generální oprava poutního kostela na Mariánské Hoře, v roce 2005 oprava varhan varhan farního kostela. Nyní se připravuje GO farního kostela.

Každý z kněží, kteří působili ve zdejší farnosti sv. Jiří, po sobě zanechali své výrazné stopy, především v duchovní a kulturní oblasti. Jejich práce je však značná i ve stavební činnosti, zvelebování a ochraně církevních památek pro budoucí pokolení.

Prameny:    Farní kronika
                  Faráři v Čermné - Otto Cejnar
                  Obecní kronika
                  700 let obce Čermná - kniha           

Z uvedených pramenů zpracoval a sestavil Vladimír Jansa, kronikář obce  
 
Dnes si připomínáme
Úterý 18. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. Marina
V občanském kalendáři:
Milan

Dnešní liturgie
úterý 11. týdne v mezidobí
1. čtení: 2Kor 8,1-9
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 5,43-48
Liturgická barva: Zelená

Nedělní liturgie
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.