Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Farnost Čermná - Dolní Čermná

Farnost Čermná - Dolní Čermná

Naše farnost zahrnuje 5 obcí: Dolní Čermná, Horní Čermná (obce Dolní a Horní Čermná do roku 1935/6 tvořily jednotnou obec Čermná), Petrovice, Verměřovice a Jakubovice (do roku 1972 byly Jakubovice samostatnou obcí, nyní patří do Dolní Čermné). Celá farnost má nece lých 3 500 obyvatel, z toho je cca 500 věřících. Uvážíme-li, že v Horní Čermné s místní částí Nepomuky (asi 1 100 obyvatel) je výrazně zastoupena konfese evangelická, pak procento věřících katolického vyznání činí pouhých 14,3%. Sama obec Dolní Čermná má v současné době 1 350 obyvatel a z nich je věřících kolem 23%.

Do farnosti patří kostely: farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné, poutní kostel Narození Panny Marie v Horní Čermné, filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích, filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích a filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích.

Duchovním správcem farnosti je P. Pavel Seidl, který je ustanoven farářem. Ve farnosti pracuje pastorační asistentka, která je i katechetkou - sestra Ludmila Kubicová, SSJ, další katechetkou je paní Anna Motlová. Náboženství se vyučuje ve všech třídách ZŠ v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v Horní Čermné. Farnost má také 4 akolyty. Ve farnosti je řádně ustanovena 17-ti členná pastorační radu a 9 členná ekonomická rada. Obě rady se scházejí pravidelně. Z jednání jsou vyhotovovány zápisy. Farnost vydává farní časopis Poutník, který řídí 6-ti členná redakční rada (vychází 10 čísel ročně).

Farnost Dolní Čermná dala církvi od r. 1970 celkem 5 kněží a 2 řeholní sestry, připravuje se jeden trvalý jáhen.

Na kruchtě farního kostela účinkuje při slavnostech kostelní vokální a instrumentální sbor. Známý je zvláště dobře prováděnou Českou mší vánoční od J. J. Ryby „Hej mistře“ o vánocích.

Tak jako obec Dolní Čermná žije bohatým kulturním a společenským životem, tak i farnost má své hojné aktivity na poli duchovním a charitativním. Každoročně jsou farností pořádány tyto akce:

Akce

Termín

Organizuje

Tříkrálová sbírka pro SČKCH

začátek ledna

skauti + farnost

Ekumenické bohoslužby s evangelickým sborem Horní Čermná leden, červenec farnost + evangelický sbor
Duchovní obnovy postní a adventní doba farnost
Misijní koláč - sbírka a setkání farnosti v Orlovně kolem misijní neděle farnost
Společenské setkání farnosti v Orlovně s pohoštěním velikonoční vigilie farnost
První svaté přijímá dětí z farnosti neděle sv. Trojice farnost
Oslava Božího Těla s průvodem na Mariánské hoře slavnost Těla a Krve Páně farnost
Setkání s písní - mládežnické skupiny začátek května farnost
Táborák a hry pro děti na farní zahradě konec školního roku farnost
Pouť na Mariánské hoře pro široké okolí neděle kolem 8. září farnost
Mikulášská nadílka pro děti z farnosti kolem sv. Mikuláše MJ Orel
Výstava betlémů kolem vánoc obecní muzeum
Roznášení Betlémského světla po vesnici před Štědrým dnem skauti
Koledování u vánočního stromu pro nadaci LL v neděli před vánoci farnost
Vánoční koncert kolem vánoc farnost + Jitřenka
Připijme na lásku sv. Jana při sklence vína na faře na sv. Jana Evangelisty farnost
Šachový turnaj "O pohár dolnočermenského faráře" konec prosince farnost

Mimo tyto akce se koná ve farním kostele minimálně jednou v roce koncert duchovní hudby, kterou zajišťuje farnost.

 
Dnes si připomínáme
Neděle 16. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. Benon (Zbyn?k)
V občanském kalendáři:
Zbyn?k

Dnešní liturgie
Slavnost Nejsv?t?jší Trojice
1. čtení: Pr 8,22-31
Žalm: Zl 8
2. čtení: Rim 5,1-5
Evangelium: Jan 16,12-15
Liturgická barva: Bílá

Nedělní liturgie
Příští neděle
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.