Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Junák - svaz skautů a skautek ČR

To je oficiální název české organizace. Celosvětově skautské hnutí sdružuje 28,5 milionů skautů ve 152 národních organizacích. Zakladatelem světového skautského hnutí je Angličan Robert Baden Powell 1857 - 1941. Ten jako první použil toto pojmenování pro chlapce, členy hnutí. V roce 1907 kolem sebe shromáždil dvě desítky chlapců z různých společenských vrstev a vydal se s nimi na první tábor, který se uskutečnil na ostrůvku Brownsea v Lamanšském průlivu. Zde během tří týdnů nenásilným způsobem vštěpoval chlapcům mravní zásady skauta. V příštím roce uplyne 100 let od tohoto prvního tábora a 21. Jamboree se uskuteční právě tam. Jak symbolické!

Od roku 1909 se tvoří dívčí skauting, vlčata pak od roku 1915. Skautské hnutí je založeno na třech principech:

1. Povinnost k Bohu,
2. Povinnost k druhým,
3. Povinnost k sobě.

Když je porovnáme s Desaterem Božích přikázání, k svému úžasu zjistíme, že právě tyto tři složky jsou v něm obsaženy.

Skautské hnutí je dobrovolné, nepolitické, výchovné hnutí pro mládež, otevřené všem bez rozdílu původu, rasy či náboženství. Jeho účelem je přispět k rozvoji mladých lidí, aby mohli využít všech svých tělesných, intelektuálních, sociálních a duševních schopností jako osobnosti, jako zodpovědní občané a jako členové svých místních, národních a mezinárodních společností.  Znakem skautů je stylizovaný květ lilie, na starých mapách ukazatel správného směru, symbol čistoty! Patronem skautů je sv.Jiří, mučedník z Capadocie. Podobně jako on, mají být i skauti rytíři dnešní doby. Jeho svátek 23.duben (v naší zemi je svátek sv.Jiří vzhledem ke svátku sv.Vojtěcha posunut na 24.duben) je slaven jako Den bratrství.

Do Čech myšlenku skautingu přivezl profesor tělocviku Antonín Benjamín Svojsík 1876 - 1938. V roce 1914 tak vznikl spolek Junák-český skaut. Česká republika patří k několika málo zakládajícím členům.  Do Dolní Čermné skautská myšlenka dorazila až v roce 1945, kdy se v létě, z podnětu zdejšího faráře P.Čeňka Ptáčka, uskutečnila první schůzka budoucích skautů. Ten z ministrantů a jejich kamarádů vytvořil skautský oddíl. Jejich prvním vedoucím se stal Josef Macháček, skautským jménem Luňák. Podobným způsobem vznikl i oddíl děvčat, jehož první vůdkyní se stala Marta Faltusová, rozená Kunertová. Skauting zde pracoval až do roku 1948, kdy byl násilně komunistickým režimem zakázán. K jeho obnovení v roce 1968 jako v okolních místech nedošlo. To se stalo až v roce 1989 díky Ing. Vlastislavu Vyhnálkovi, který v roce 1968 skautoval v nedalekém Letohradě. Vznikl zde chlapecký oddíl později přejmenovaný na 4.chlapecký sv.Jiří. Děvčata z Čermné patřila to dívčího oddílu v nedalekých Verměřovicích. Později vznikl zde v Čermné samostatný dívčí oddíl, který v současné době vede Lucie Vyhnálková. Dívčí oddíl ve Verměřovicích vede Marie Marková. Chlapecký oddíl v současné době zde v Čermné nefunguje pro nedostatek členů. Několik skautů patří do chlapeckého oddílu v Červené Vodě. Všechny tyto oddíly přísluší do střediska bratra Robina v Letohradě.

Mezi významné osobnosti, které prošly skautským hnutím, patří Václav Havel, emeritní president České republiky, biskup Josef Kajnek, kardinál Miloslav Vlk, Neil Armstrong, první člověk, který stanul v roce 1969 na Měsíci a donesl tam vlajku se skautským znakem. Švédský král Carl XVI. Gustaf  často říká : „Podporovat skautské hnutí znamená, podporovat dobrou společnost budoucnosti.“ Je tedy nadšeným skautem i nyní. Okřídlená věta “skautem jednou, skautem navždy” se na něj opravdu hodí. Papež Pius XI.ve 30. letech 20.století toto výchovné hnutí mládeže vřele doporučoval. Mnozí z amerických presidentů prošli skautskou výchovou, příkladem je nedávno zemřelý Ronald Wilson Reagan. Být skautem v Americe znamená velkou poctu! Ti kdož prošli touto výchovou bývají bez problému přijati do armády. Málokdo ví, že v Parlamentu České republiky pracuje skupina složená právě ze skautů.

Budeme-li se držet mírnějšího odhadu, zjistíme, že školou skautingu prošlo od roku 1907 nějakých 250 milionů osob. Je možné, že by tak obrovské množství lidí bylo obětí nějakého triku, iluze nebo geniální manipulace?

Skauting je tedy životní styl, který mnohé z nás oslovil a dostal se nám do krve! To je zatím vše!

Pro případ zájmu snad ještě kontakty na vedoucí oddílů v naší čermenské farnosti:
6.dívčí oddíl Dolní Čermná: Lucie Vyhnálková  737 519 601
3.dívčí oddíl Verměřovice: Marie Marková 732 555 789
4.chlapecký sv.Jiří Čermná: Lukáš Nastoupil 732 763 554

Budeme rádi, když navštívíte naše www stránky: http://www.cermenska-ctyrka.estranky.cz
 
Dnes si připomínáme
Úterý 18. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. Marina
V občanském kalendáři:
Milan

Dnešní liturgie
úterý 11. týdne v mezidobí
1. čtení: 2Kor 8,1-9
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 5,43-48
Liturgická barva: Zelená

Nedělní liturgie
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.