Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Kaplička Panny Marie v Hůře u Petrovic

Kaplička Panny Marie v Hůře u Petrovic
(nevyjasněné vlastnické vztahy)

Panna Maria v Hůře je zbožným lidem uctívána již 140 let. Historie úcty spadá do doby prusko-rakouské války v roce 1866. Tehdy občané Jablonného n. Orl. přepadli zásobovací kolonu Pruské armády. Několik občanů i Prušáků bylo při tomto přepadení zabito. Přeživší aktéři přepadu se rozutekli. Jedním z nich byl i jablonecký mlynář Vencl z čp. l. Aby unikl výslechu a potrestání, schoval se v hlubokém zarostlém úbočí kopce Hůry, kde vyvěral pramen. Jídlo mu poskytoval mlynář František Marek z blízkého Podhůrního mlýna čp. 11. Vencl učinil slib, že pokud ho Panna Maria ochrání a nebude vypátrán, pověsí na stromě u své skrýše obraz Panny Marie. Mlynář skutečně nebyl vypátrán a svůj slib splnil. Nechal namalovat údajně u jabloneckého malíře Neškudly obraz Panny Marie s Ježíškem a zavěsil jej na strom. Nedlouho poté si toto místo oblíbil i čermenský farář Josef Tupec (farářem v Čermné byl od r. 1857 do r. 1868), který se zde umýval u pramene a vyléčil si „tělesný neduh“. Když se tato zpráva roznesla po kraji, že byl Vencl ochráněn vyslyšením svých proseb Pannou Marií a farář Tupec se zde vyléčil vodou, začali sem lidé putovat, přinášet a rozvěšovat na stromy obrazy. Z okolí se zde  scházeli lidé k lidovým pobožnostem a chodívali se do lesní tišiny modlit.

V roce 1925 byla zde nákladem Filomény Markové z dolní části Čermné postavena na sloupcích křížová cesta. 

Na jaře v roce 1982 tři zbožní muži z Petrovic, Petr Dušek, Václav Vondra a Ladislav Bednář, postavili v Hůře bez povolení komunistických úřadů malou kapličku. Všechen materiál vozili ručně na vozících do Hůry. Již za půl roku, v úterý 21. září 1982 v 8.00 hod. ráno, byla kaplička tajně vysvěcena dolnočermenským panem farářem P. Čeňkem Ptáčkem. Zbožný lid se však z kapličky dlouho neradoval. Začátkem zimy rozjela komunistická mašinérie výslechy a jednání na úrovni obce Petrovice, okresu i kraje. Občané Petrovic podepisovali i petici na záchranu kapličky, ale vše bylo marné. Dne 21. ledna 1983 byli pan Petr Dušek, Václav Vondra a Ladislav Bednář odvezeni z práce na okresní Veřejnou bezpečnost a předseda MNV s předsedou MO KSČ na OV KSČ a ONV. Po vesnici zběsile jezdila auta s příslušníky StB a SNB, aby eventuelně zadržela protestující občany a narušitele akce rozmetání kapličky. Snad čekali odpor občanů. Ale ti o ničem nevěděli. Estébáci se psi obklíčili okolí kapličky a lesní dělníci byli přinuceni kapličku zbourat. Materiálem z kapličky byl zarovnán dolík před pramenem. Pouze dřevěný přístřešek nad pramenem a schodiště ke kapličce komunističtí mocipáni dovolili ponechat. A tak komunistická totalita na krátko zničila a překazila dílo zbožných občanů Petrovic.

Hned po pádu komunistické totality žijící pan Petr Dušek (pánové Václav Vondra a Ladislav Bednář již zemřeli) se pustil s jinými občany do stavby druhé, poněkud větší, kapličky. Ta byla 20. července 1991 v 17.00 hod. posvěcena královéhradeckým biskupem Otcem Karlem Otčenáškem. Na tuto snad první zde slavenou mši sv. se sešlo na 700 věřících z okolí. Mši sv. spolu s otcem biskupem koncelebrovalo 7 kněží, včetně dolnočermenského pana děkana (byl mu udělen osobní titul děkana) P. Čeňka Ptáčka. K větší oslavě zde zpíval také dolnočermenský kostelní sbor. Otec biskup ve své homilii upozornil, že tento zbožný podorlický lid ve své víře vytrval i přes silnou komunistickou perzekuci. Dokladem perzekuce je i první zbouraná kaplička. Poprosil věřící o usmíření a odpuštění vin pro ty, kteří páchali zlo na církvi a na věřících. Vyzval k obnovení nejen materiálních hodnot, ale především duchovních, které přinášejí plody odpuštění, porozumění, lásky a pomoci bližním. Ocenil živou úctu tohoto kraje k Panně Marii, která je pomocnicí křesťanů a jejich Matkou. Příkladem zbožnosti je i tato nově postavená její kaplička zde v Hůře u Petrovic.

Poutní mše sv. se zde koná v neděli po svátku Panny Marie Karmelské (16. 7.), a to pod širým nebem. Posvícení se neslaví.

Děkujme Pánu Bohu za uchované duchovní hodnoty naší dolnočermenské farnosti, tohoto zbožného podorlického kraje. Vzpomeňme modlitbou na zemřelé pana Petra Duška, Václava Vondu a Ladislava Bednáře, iniciátory a stavitele kapličky a pana faráře Čeňka Ptáčka, našeho bývalého duchovního pastýře a dlouholetého faráře zdejší farnosti. Jeho nesčetnými modlitbami a oběťmi je zachována tak četná víra v naší farnosti.

Panno Maria, bráno nebeská a pomocnice křesťanů, oroduj za nás!    

Prameny: brožura Petrovice (k 100. výročí postavení kostela)
 
Dnes si připomínáme
Středa 19. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
V občanském kalendáři:
Leoš

Dnešní liturgie
st?eda 11. týdne v mezidobí
1. čtení: 2Kor 9,6-11
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
Liturgická barva: Bílá

Nedělní liturgie
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Prosinec
Listopad
Říjen
Září
Červenec/Srpen
Červen
Květen
Duben
Březen
Únor
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.