Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích

Filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích
(v majetku obce Dolní Čermná)

Jakubovice byly do roku 1972 samostatnou obcí s vlastní samosprávou. V tomto roce splynuly administrativně s obcí Dolní Čermnou. Od této doby jsou Jakubovice její místní částí.

Jakubovice z 93 % byly německé a jeho občané německé národnosti po prohrané II. světové válce byli odsunuti a obec dosídlena českým etnikem z různých míst ČSR. Obec, podobně jako jiné obce lanškrounska, v roce 2004 oslavila 700. výročí první písemné zmínky.

První doložená písemná zmínka o kapli v obci je z roku 1713. To již zde stála dřevěná kaple zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému. V této kapli se konaly neliturgické bohoslužby a některé lidové pobožnosti. Mše, sňatky a křty se konaly ve farním kostele sv. Jiří v Čermné. Také pohřby se konaly v Čermné, neboť Jakubovice neměly vlastní hřbitov a mrtví byli pohřbíváni na čermenském hřbitově. Od té doby se lesní cestě vedoucí z Jakubovic do Dolní Čermná říká „umrlčí cesta“.

Věřící z Jakubovic byli téměř všichni katolického vyznání, neboť evangelíci většinou emigrovali do protestantského Slezska, Saska a nebo Pruska.

Dřevěná kaple nestačila růstu počtu nových obyvatel. Proto v roce 1790 byla postavena nová větší kaple ze dřeva. Dřevo na stavbu věnoval vrchnostenský úřad lichtensteinského panství v Lanškrouně. Nová kaple byla opět zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému.

V roce 1850 došlo ke stavbě nového zděného filiálního kostela s věží. Zasvěcení sv. Antonínu Paduánskému si podržel i nový kostel. Vnitřní vybavení kostela, liturgická roucha a nádoby byly pořízeny ze sbírek věřících. V únoru roku 1872 opatřil pro kostel čermenský farář P. Jan Šeda posvěcený oltářní kámen s ostatky svatých a zažádal biskupskou konzistoř v Hradci Králové o povolení sloužit v něm mše sv. Povolení došlo v květnu roku 1883 a od toho roku byly v Jakubovicích slouženy již i mše sv.

Vnitřní výmalba je jednobarevná orámovaná rostlinnými motivy, v klenbě presbytáře je znázorněno blankytné nebe s hvězdičkami. Při kostele byl vybudován i hřbitov. Do věže byly pořízeny dva zvony, které však byly zabrány pro zbrojní průmysl rakouské armády v I. světové válce. Během 20. let 20. století si nechali jakubovičtí ulít opět dva zvony, které opět byly odebrány fašistickým Německem. Dnes je věž  bez zvonů. 

Interiér kostela je různorodý. Hlavní oltář má zavěšené plátno v presbytáři v novobarokním rámu. Na něm je vyobrazen sv. Antonín.  Hlavní oltář se svatostánkem, kde po stranách adorují bílí andělé, je taktéž novobarokní. Postranní oltáře se sádrovými sochami Panny Marie a Srdce Pána Ježíše jsou v novogotických zasklených skříních. Zavěšený oltářní obraz i skříně jsou osvětleny kolem dokola malými elektrickými žárovičkami.

Na kruchtě byly postaveny v osmdesátých letech 19. stol. jakubovickou firmou Hanisch varhany s 10 rejstříky a vestavěny do hezké novobarokní skříně. Varhany prošly v roce 2001 důkladnou opravou, kterou provedl sponzorsky varhanář pan Ivan Červenka z Jakubovic. Mají krásný melodický zvuk a jemně sestavené rejstříky.

Pouť se koná následující neděli na svátek sv. Antonína Paduánského 13. června. Posvícení se koná 4. neděli v říjnu.

Prameny:   700 let obce Čermná, stať Historie bývalé obce Jakubovice od Jaroslava Jansy z Dolní Dobrouče.

Náš tip: navštivte fotogalerii kostelů farnosti
 
Dnes si připomínáme
Středa 19. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
V občanském kalendáři:
Leoš

Dnešní liturgie
st?eda 11. týdne v mezidobí
1. čtení: 2Kor 9,6-11
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
Liturgická barva: Bílá

Nedělní liturgie
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.