Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích

Filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích
(v majetku obce Petrovice)

Historie kostela se začala psát až koncem 19. století. Předtím měly Petrovice jen malou dřevěnou zvoničku s kapličkou.

Dne 24. července 1874, v době velikého sucha, vybuchla v Petrovicích v chalupě čp. 6 výbušnina. Majiteli chalupy ji zaslal z vojny bratrovi s tím, aby se toho nikdo nedotýkal. K výbuchu přece došlo a přišel při něm o život majitel chalupy Vincenc Dušek a jeho matka. Chalupa po výbuchu se okamžitě vzňala. Od ní pak chytila další stavení, a to čp. 3, 4, 5 a 18. Shořelo tak 5 chalup a také starobylá obecní zvonička se zvonkem.

Po požáru zvoničky se petrovičtí rozhodli postavit si místo nové zvonice zděný kostelík. Přípravy na stavbu se ujali občané Čeněk Marek z čp. 63 - starosta, Jan Marek z čp. 14 - radní a Josef Dušek z čp. 32. Stavební pozemek věnoval J. Dušek z čp. 19. S přípravnými pracemi se započalo na jaře roku 1885. V květnu téhož roku se konala po obci sbírka na jeho postavení. Na dobrovolných darech bylo vybráno 800 zlatých. Na stavbu kostelíka přispěl i sám majitel lanškrounsko-lanšperského panství Jan kníže z Lichtensteina. Chudí občané, kteří nemohli dát peníze, slíbili přispět svou prací při výstavbě.

Tak již v neděli 26. srpna 1885 byl slavnostně položen základní kámen a do něho vložena pamětní listina. Za 4 měsíce byla za účastni mnoha hostů posvěcena již i věžička a zavěšen zvon, který byl zakoupen již v roce 1881. Kostelík byl zcela dokončen za 4 roky, včetně vnitřního vybavení. Byl vysvěcen v sobotu dne 21. září 1889 ke cti svatého Františka Xaverského za účasti světitele, čermenského faráře, Valentina Appla, představitelů obce, obecních spolků a věřících z Petrovic a okolních obcí. 

Vnitřní vybavení kostela je prosté. Hlavní novogotický oltář s olejomalbou sv. Františka Xaverského je od neznámého autora. Malé postranní oltáříky tvoří sochy P. Marie Lurdské v jeskyni, sousoší Piety a sv. Terezie jsou ze sádry. V kostele visí i 14 obrazů křížové cesty od neznámého autora a několik dalších barvotisků. Vše pochází z poč. 20. stol. 

Ve vížce petrovického kostela visely 2 zvony až do roku 1916, kdy byl jeden zrekvírován pro potřeby rakouského vojska v I. světové válce. Druhý zvon pukl nedlouho poté. Nové zvony byly vysvěceny v září 1922 a i ty byly zrekvírovány pro Německo ve II. světové válce v roce 1942. Až do roku 1959 byl kostelík bez zvonů. V současné době visí ve věži 3 menší zvony.

V roce 1969 byl kostelík opraven. Vnitřní výmalba je jednobarevná a byla obnovena v témže roce. V roce 1991 byla provedena nová elektroinstalace a pořízeno el. vytápění a instalován pohon varhan na el. trakci.

Petrovice neměly svůj vlastní hřbitov. Mrtví občané byli pochováváni na Čermenský hřbitov ke sv. Jiří. Proto brzy po postavení kostelíka se obec zasadila o vybudování vlastního hřbitova kolem kostelíka. Navrhované místo bylo komisionálně schváleno 10. července 1892 a uznáno za vhodné. Rok na to byl již nový hřbitov kolem kostelíka vysvěcen.

Pouť se koná 2. neděli v květnu, posvícení v neděli před svátkem sv. Václava.

Prameny:   Historie vesnice Petrovice od Jana Jansy.
                 brožura Petrovice od J. Marka ml.

Náš tip: navštivte fotogalerii kostelů farnosti
 
Dnes si připomínáme
Čtvrtek 20. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. Silverius
V občanském kalendáři:
Kv?ta

Dnešní liturgie
T?la a krve Pán?
1. čtení: Gn 14,18-20
Žalm: Zl 110(109)
2. čtení: 1 Kor 11,23-26
Evangelium: Lk 9,11b-17
Liturgická barva: Bílá

Nedělní liturgie
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.