Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích

Filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích
(v majetku obce Verměřovice)

První kaple v této obci byla postavena v roce 1742 a ke cti sv. Jana Křtitele a vysvěcena  tehdejším čermenským farářem Bernardem Romediem Fontánou, původem z Kladrub, za verměřovického rychtáře Josefa Štěpánka. V roce 1766 byla kaple rozšířena a je uváděna již jako filiální kostelík. Kolem kaple byl hřbitov o výměře 170 sáhů. Průčelí kostela bylo situováno západním směrem k hlavní průběžné cestě vesnicí. V jihozápadním rohu hřbitova stávala kaplička sv. Fabiána a Šebestiána na památku obětí moru. Kaple sv. Jana Křtitele byla malá pro rozrůstající se obec a bez větších oprav chátrala. V noci ze soboty 29. na neděli 30. července 1899 se sesula část stropu a okresní hejtmanství ji úředně uzavřelo, coby životu nebezpečnou.

Vyvstala nutnost postavit nový kostel. Základ k jeho postavení dala verměřovická občanka paní Genovéfa Dušková z čp. 44 již v roce 1876. Tehdy odkázala na stavbu kostela 1 500 zlatých. Jejího příkladu následovali další věřící. V roce 1899 měl již fond na stavbu kostela, který byl spravovaný obecním zastupitelstvem, 6 250 zlatých. Slavnost svěcení základů nového kostela se konala v neděli 26. srpna 1900. Obecní zastupitelstvo se usneslo, aby každý poplatník vykonal na stavbě  kostela ruční práci v délce 7 dnů. Práce tažní byly rozvrženy na poplatníky podle poměru přímých daní. Dřevo na stavbu věnoval Jan kníže z Lichtensteina, majitel laškrounsko-lanšperského panství. Většinu písku ze své pískovny daroval pak starosta Josef Dušek z čp. 15. Celkové náklady stavby kostela dosáhly 23 826,66 korun. Vše bylo uhrazeno z kostelního fondu a z milodarů věřících. Pro zajímavost: dar Jeho veličenstva císaře Františka Josefa II. na stavbu činil 200 korun.

Nový kostel byl vystavěn za 15 měsíců! Slavnostní svěcení kostela sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích se konalo 17. listopadu 1901 za čermenského faráře Valentina Appla, původem z Ústí n. Orl. V předvečer svěcení se konal slavnostní ohňostroj, lampiónový průvod vesnicí a střílelo se i z hmoždířů. Druhý slavnostní den byl zakončen taneční zábavou. Kostel je vymalován jemnými pastelovými barvami bez ozdob.

Na zařízení kostela si dali verměřovičtí záležet. Hlavní oltář sv. Jana Křtitele a oba postranní oltáře Panny Marie a Srdce P. Ježíše jsou vytvořeny v novorenesančním slohu. Na konzolích v presbytáři jsou zavěšeny sochy sv. Alžběty a sv. Zachariáše, které byly přeneseny ze staré kaple a pocházejí z poloviny 18. stol.

Kostel měl čtyři zvony, z nichž dva byly přeneseny ze staré kaple, třetí zvon dala ulít obec Verměřovice a čtvrtý zvon daroval kostelu pan František Stejskal z čp. 10. V době I. světové války byly tři zvony zrekvírovány, čtvrtý zvon občané ukryli (byl zakopán na hřbitově). Po válce byl vyzdvižen a opět instalován ve věži. Ze sbírek občanů pak byly pořízeny další tří nové zvony.

O opravy a údržbu kostela se starali zdejší občané. Přes všechnu snahu byl stav kostela zralý na generální opravu. Opravy kostela v šedesátých letech 20. stol. se ujala místní organizace Čs. strany lidové. Organizovala sbírky a zajišťovala brigády. Lidé odpracovali přes 8 000 hodin, většinou zadarmo. Jen odborné práce byly placené, a to podstatně méně než bylo u těchto profesí obvyklé. A tak se kostel zaskvěl ve své plné kráse k 70. výročí jeho postavení v roce 1971.

Kostely bývaly vždy chloubou a vizitkou vesnice. Ten verměřovický stojí uprostřed obce a jen obětavostí občanů je stále hezky udržovaný.  

Postavením nového většího kostela ubyla plocha starého hřbitova. Proto vyvstala otázka zřízení nového hřbitova. Výnosem c. k. okresního hejtmanství v Žamberku č. 24691 z 9. 11. 1901 bylo povoleno zřízení nového hřbitova. Nový hřbitov za vesnicí byl vysvěcen dne 3. listopadu 1904.

Pouť se koná v neděli po svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.), posvícení v následující neděli po posvícení ve farním kostele v Dolní Čermné.

Prameny:  Kniha - 700 let od vzniku obce

Náš tip: navštivte fotogalerii kostelů farnosti
 
Dnes si připomínáme
Pondělí 17. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. ?eho? Barbarigo
V občanském kalendáři:
Adolf

Dnešní liturgie
pond?lí 11. týdne v mezidobí
1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42
Liturgická barva: Zelená

Nedělní liturgie
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Prosinec
Listopad
Říjen
Září
Červenec/Srpen
Červen
Květen
Duben
Březen
Únor
Vánoce/Leden
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.