Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Náboženské poměry a církevní správa obce Čermné od založení vesnice

Náboženské poměry a církevní správa obce Čermná od založení vesnice

Osadníci, zakladatelé vesnice, pocházeli z krajin křesťanských a byli součástí církve katolické. Náboženství bylo alfou a omegou jejich každodenního života. Jednou z prvních staveb byl nepochybně dřevěný kostelík a fara, kterýžto fakt dotvrzuje i skutečnost, že panství se záhy stalo církevním majetkem. V roce 1350 je vesnice s kostelem a farou uváděna jako plebánie biskupství v Litomyšli patřící pod děkanát v Lanškrouně. V roce 1367 je zdejší kněz Jan zapsán v listině „Libri confirmatorium“.

Nahromaděné a neřešené problémy v katolické církvi přerostly po roce 1410 v reformní, tzv. husitské hnutí, v náboženskou a sociální krizi společnosti a v následný válečný konflikt. Ten přinesl doposud jednotné katolické církvi ztrátu soudržnosti věřících, ztrátu výsadního postavení i moci a ztrátu církevního a klášterního majetku. V husitských bouřích bylo zničeno rozvášněným davem nesčetné množství nenahraditelných historických sakrálních památek - staveb a jejich mobiliářů, písemných památek i historických zápisů a údajů.

Po střetu radikální a umírněné části husitského reformního hnutí se většina obyvatel přidala k vítězné straně umírněného reformního směru, k tzv. straně podobojí, utrakvistům. Zbytek obyvatel zůstal věrný církvi katolické a menším radikálním společenstvím. Stejný vývoj lze předpokládat i v Čermné. Převážná část osadníků se patrně přidala k utrakvistům, menší část zůstala katolickou.

Výrazně odlišný vývoj však proběhl v horní části obce Čermné. Tam se někteří osadníci přidali po roce 1460 k náboženskému hnutí Českých bratří. Představitelé obou, ve společnosti převažujících směrů utrakvistů a katolíků, uzavřeli v r. 1485 náboženský smír, který umožnil v následujících desetiletích relativní toleranci mezi husitskou většinou a katolickou menšinou. Způsob duchovní utrakvistické správy čermenské farnosti v popisované době není známý. Jisté však je, že osadníci žili v relativně větší náboženské svobodě, než tomu bylo později. V období nedlouho před rokem 1550, a intensivněji v dalších letech, nastal ve straně utrakvistů značný radikalismus. Vzrůstající náboženská svoboda pod záštitou tzv. augsburského vyznání, rozšířeného v německých zemích, podnítila v řadách utrakvistů touhu po ještě větší náboženské svobodě. Za tím účelem se stavy v roce 1575 sjednotily ve svých požadavcích s Jednotou bratrskou v tzv. Českou konfesi.

Na zdejším velkostatku Lanškrounsko–lanšperském probíhala v tom čase rekonstrukce. Panství, v držení Vratislava z Pernsteina, museli opustit nekatoličtí kněží, kteří neměli doklad o patřičném teologickém vzdělání. Po roce 1588 získali velkostatek Hrzánové z Harasova a situace se navrátila do předešlého stavu. Pozdější zpráva katolického kněze popisuje stav farnosti takto: „na faře v Čermné bydlí predikant, kazatel luterského vyznání, který koná služby Boží při kostele sv. Jiří“.

O sboru Jednoty bratrské v horní části obce se zpráva nezmiňuje. Počátkem třicetileté války byla fara v Čermné téměř zničena. Všechna nekatolická vyznání byla v zemi zakázána. Duchovní správu všech farností panství lanškrounského vykonával od té doby katolický kněz z fary v Ústí n. Orlicí. Pro zápisy křtů byla v r. 1626 v Ústí nad Orlicí založena matrika. Prvním zapsaým pokřtěným pocházejícím z Čermné, byl Pawel, syn Petra Mistrů a Anny z 12. ledna 1628.

Stať zpracoval Jaroslav Jansa z Dolní Dobrouče

 
Dnes si připomínáme
Neděle 16. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. Benon (Zbyn?k)
V občanském kalendáři:
Zbyn?k

Dnešní liturgie
Slavnost Nejsv?t?jší Trojice
1. čtení: Pr 8,22-31
Žalm: Zl 8
2. čtení: Rim 5,1-5
Evangelium: Jan 16,12-15
Liturgická barva: Bílá

Nedělní liturgie
Příští neděle
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.