Vítejte na Farnost sv. Jiří Dolní Čermná

Vyberte si...
· Vítejte
· Farnost
· Služba kněze
· Farníci slouží farnosti
· Pořad bohoslužeb
· Pravidelné aktivity
· Pastorační plán 2019
· Mariánská Hora

Zprávy z farnosti
 
Aktuální číslo
Týdny roku 2019
Týdny roku 2018
Týdny roku 2017
Týdny roku 2016
Týdny roku 2015
Týdny roku 2014
Týdny roku 2013
Týdny roku 2012
Týdny roku 2011
Týdny roku 2010
Týdny roku 2009
Týdny roku 2008
Týdny roku 2007
Týdny roku 2006
Nelze otevřít?

O farnosti
· Historie obce Čermná
· Farnost Dolní Čermná
· Kostel v Dolní Čermné
· Kostel v Jakubovicích
· Kostel na Mariánské Hoře
· Kostel v Petrovicích
· Kaplička v Hůře
· Kostel ve Verměřovicích
· Hist. nábož. poměrů
· Duchov.správci farnosti

Fotogalerie
· Farní pěší pouť do Králík (3.6.17)
· Mše sv. na konci školního roku (28.6.17)
· Farní odpoledne (25.6.17)
· 1. svaté přijímání (28.5.17)
· Ministrantská pomlázka (17.4.17)
· Velikonoční klapání (14.4.17)
· Farní výlet (3.9.16)
· Farní odpoledne (19.6.16)
· 1. svaté přijímání (22.5.16)
+ starší alba...

Organizace, odkazy
· Svaz Junák
· Prodejna Angelos

 
Služba kněze

Poslání kněze-faráře je služba

A) kněžská (udílet a zprostředkovávat svátosti)
B) učitelská (výuka náboženství ve škole, katecheze během přípravy na přijetí svátostí a katecheze dospělých věřících)
C) pastýřská (poslání evangelizace nejen věřících, ale také zájem o ostatní lidi ve farnosti)

A) Služba kněžská (udílet a zprostředkovávat svátosti)

Křest
přivtěluje člověka ke Kristu a včleňuje mezi Boží lid, je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život.

Příprava rodičů na křest
svých dětí spočívá ve třech setkáních. Křest dětí je třeba nahlásit duchovnímu správci alespoň 1 měsíc před zamýšleným termínem.

Svátost smíření (zpověď)
zprostředkovává smíření s Bohem tomu, kdo se dopustil hříchu a celým srdcem se obrací znovu k Bohu. Toto niterné obrácení srdce, které v sobě zahrnuje lítost nad hříchem a předsevzetí vést nový život, je vyjádřeno zpovědí církvi, potřebným zadostiučiněním a polepšením života.

Příležitost ke sv. zpovědi
máte vždy 30 minut před začátkem každé mše sv.
Na první pátek se zpovídá ve farním kostele v Dolní Čermné od 17.00 - 18.55 hod.
S duchovním správcem je možné domluvit i jiný termín kdykoli během dne.

Svátostné manželství
vzniká manželskou smlouvou neboli neodvolatelným oboustranným souhlasem, jímž se manželé vzájemně sobě dávají a přijímají. Tato důvěrná jednota muže a ženy, jako i dobro dětí, vyžadují úplnou manželskou věrnost a nerozlučnou jednotu svazku.

Příprava snoubenců
na přijetí svátosti manželství probíhá po dobu dvou měsíců v několika setkáních. Proto oznamte zamýšlený církevní sňatek včas duchovnímu správci.

Svátost nemocných
dává vážně nemocnému milost Ducha svatého: pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl statečně snášet utrpení a také proti němu bojovat. Pravidelná návštěva nemocných a starších farníků (noví zájemci se musí ovšem dopředu domluvit s duchovním správcem) je vždy ve středu a ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci a na první pátek v měsíci. V naléhavých případech přijde duchovní správce navštívit nemocného kdykoli jindy.

Přijetí svátosti  nemocných (zaopatřování)
je třeba domluvit s duchovním správcem osobně, v naléhavých případech požádejte i v kteroukoliv dobu!

Pohřby
přijďte domluvit osobně nejprve s duchovním správcem (tel.č.: 737 747 204), není-li k zastižení, obraťte se na pana kostelníka Josefa Mareše, který s vámi projedná všechno potřebné (tel.č.: 731 604 157)

B) Služba učitelská (výuka náboženství ve škole, katecheze během přípravy na přijetí svátostí a katecheze dospělých věřících)

Katechetky: sr. Ludmila Kubicová, paní Anna Motlová


Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2018/2019

 Základní škola Horní Čermná

 třída - ročník  

 Den 

 Hodina 

 Vyučující 

1. až 5.

 pondělí 

 14.00 - 14.45 h. 

 sr. Ludmila Kubicová 

 Základní škola Dolní Čermná

 třída - ročník 

 Den 

 Hodina 

 Vyučující 

1.

 pondělí 

 11.30 - 12.15 h. 

 sr. Ludmila Kubicová 

2.

 čtvrtek 

 11.30 - 12.15 h. 

 sr. Ludmila Kubicová 

3.

 úterý 

 11.30 - 12.15 h. 

 sr. Ludmila Kubicová 

4.

 středa 

 11.30 - 12.15 h. 

 sr. Ludmila Kubicová 

 Fara Dolní Čermné

 třída - ročník 

 Den 

 Hodina 

 Vyučující 

5.

 středa 

 12.45 - 13.30 h. 

 P. Josef Roušar 

6.

 pátek 

 14.00 - 14.45 h. 

 P. Josef Roušar 

7. až 9.

 pátek 

 13.00 - 13.45 h. 

 P. Josef Roušar 

 mladší studenti 
do 15 let

 čtvrtek 

 16.10 - 16.55 h. 

 paní Anna Motlová 

středoškoláci

 čtvrtek 

  18.00 - 18.45 h.  

 P. Josef Roušar  


C) pastýřská (poslání evangelizace nejen věřících, ale také zájem o ostatní lidi ve farnosti)

viz. Pastorační plán ve farnosti Dolní Čermná na rok 2019

 
Dnes si připomínáme
Pondělí 17. červen 2019
V církevním kalendáři:
sv. ?eho? Barbarigo
V občanském kalendáři:
Adolf

Dnešní liturgie
pond?lí 11. týdne v mezidobí
1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42
Liturgická barva: Zelená

Nedělní liturgie
23. červen 2019
12. ned?le v mezidobí
1. čtení: Zach 12,10-11
Žalm: Zl 63 (62)
2. čtení: Gal 3,26-29
Evangelium: Lk 9,18-24
Liturgická barva: Zelená

Poutník
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Nelze otevřít?

Dětský koutek
 
Poslední číslo
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Prosinec
Listopad
Říjen
Září
Červenec/Srpen
Červen
Květen
Duben
Březen
Únor
Vánoce/Leden
2007
2006
Nelze otevřít?

Články a komentáře jsou majetkem pod nimi podepsaných autorů, vše ostatní je majetkem farnosti sv. Jiří Dolní Čermná.
PHP-Nuke Copyright © 2005 Francisco Burzi. Tento publikační software je volně šiřitelný a je možné jej distribuovat v souladu s GPL.